Använd Kraften i Ditt AndetagHur lätt är det inte att uppslukas av komplexa dieter, dyra kosttillskott och träningsprogram som utlovar snabba fix. Men i jakten på hälsa och välmående, glömmer vi ibland bort den mest grundläggande och kraftfulla resursen vi har – vår egen andning. Genom att bemästra konsten att andas, kan vi uppnå en rad hälsofördelar utan vare sig biverkningar eller onödiga kostnader.Andas du likt de flesta idag alldeles för högt upp i bröstkorgen? I så fall bidrar andningen till att skapa mer negativ stress.

Detta beror på att den sympatiska delen av ditt nervsystem som vanligtvis associeras med reaktioner såsom "fight-or-flight" "freeze-or-please" aktiveras. Detta leder till ökad agitation, oro och utmattning. Bristfällig andning påverkar inte enbart dina tankar och känslor – utan har även en direkt inverkan på ditt hjärta, hormonsystem, sömn, immunsystem, kroppshållning och rörlighet.

Om vi skulle hamna i knipa och bli jagad av en tjur är det sympatiska nervsystemet som gör allt för att rädda oss ur situationen. Det är behjälpligt när vi behöver fokusera på en uppgift, har en deadline som ska nås eller hinna i tid när vi är sent ute.

Genom en lugnande och fördjupad andningsrytm, kan du aktivera den parasympatiska delen (bromsen) av ditt nervsystem.


Det parasympatiska nervsystemet har en positiv effekt på din fysiska och mentala hälsa, inklusive minskad stress, lugn och bättre sömnkvalitet. Med medveten andning skapar du en lugn och centrerad mental miljö som främjar koncentration och hjälper dig att hantera utmanande situationer. Dessutom kan det bidra till att reglera ditt blodtryck, minska spänningen i dina muskler och främja immunsystemet. Att aktivera det parasympatiska nervsystemet är en kraftfull praxis för att upprätthålla balans och välmående i en stressig värld.

I en tid då sjukfrånvaron når alarmerande nivåer, och psykisk ohälsa, beroendeproblematik och stressrelaterade sjukdomar ökar, är det mer viktigt än någonsin att själva värna om hälsan och vårt välmående. Genom att integrera rätt andningstekniker i ditt liv kan du vara med och vända denna negativa trend och bidra till en hälsomedveten och mer balanserad samhällsframtid.

Vi vill alla att våra barn ska växa upp som kreativa och alerta individer som trivs i skolan och i livet i allmänhet. Samtidigt står de inför många utmaningar, särskilt när det kommer till den ständigt närvarande digitala världen och sociala medier.

Det är viktigt att vi som vuxna tar på oss ansvaret att vara förebilder genom att stärka oss själva och utveckla våra egna förmågor, inklusive bättre andningstekniker.

Genom att aktivt arbeta med vår egen stresshantering, kan vi visa våra barn att det är möjligt att hantera påfrestningar på ett hälsosamt sätt. Genom att vara närvarande och balanserade kan vi inspirera dem att vara detsamma. Att visa dem hur man tar pauser, skapa inre lugn och fokuserar på det som verkligen betyder något, blir en värdefull erfarenhet som de kan bära med sig genom hela livet.

Så låt oss vara förebilder genom att inte fastna i våra egna stressfällor, utan istället utveckla verktygen som krävs för att möta livets utmaningar på ett konstruktivt sätt.


Andetaget är neutralt, tillgängligt 24/7 och alltid i rörelse inom dig. Var du än befinner dig kan du dra djupa andetag.

Genom att dagligen fokusera på andetagen en stund samt genom tekniker såsom yoga, chi gong och liknande där medveten andning ingår påverkar du din livskvalité. Insatsen är minimal med tanke på vad du får tillbaka.

Genom att informera och utbilda patienter om fördelarna med medveten andning och tillhandahålla enkla tekniker kan vården bidra till att förbättra psykisk och fysisk hälsa. Detta är särskilt relevant för patienter med stressrelaterade besvär, sömnproblem, kroniska sjukdomar och nikotin/spel/ alkohol/drog och andra beroenden samt ätstörning. Medveten Andning borde vara självklar i all hjärtvård, för astmatiker, kolpatienter och användas i samband med operation. Medveten andning är en holistisk vårdmetod ger patienter verktyg för att främja långsiktigt välbefinnande


Andningspausen

Låt mig få ta dig med på en resa i ditt andetag!

Mellan det första andetaget och det sista väntar en livsresa att utforska och omfamna.
Varje andetag påminner om din koppling till livets källa –
en källa av styrka, trygghet och oändlig potential.

Andningens kraft är din följeslagare genom medgångar och motgångar.
Djupa andetag fyller inte bara lungorna med syre, utan sinnet med klarhet och hjärtat med mod.

Att omfamna andningens kraft är att välja ett mer livsrikt liv.
Det är att vara närvarande i fler i nuet och skapa en djupare
kontakt med din inre vägledning.

Med medveten andning ökar vi förmågan att ifrågasätta tankar och
inre föreställningar vilket hjälper oss frigöra bagaget vi drar på.
Medveten andning hjälper oss navigera genom konflikter på ett sätt som i slutändan
främjar försoning och samarbete.

Hur jag kan hjälpa dig

Föreläsningar

Föreläsningar syftar inte bara till att informera, utan också att inspirera och motivera genom praktiska övningar.

Kurser

Våra skräddarsydda andningskurser är skapade med just dig eller din grupp i fokus. Vi förstår att varje individ är unik, med olika behov och mål när det kommer till att utforska och utveckla medveten andning.

Privat coachning

Tillsammans utforskar vi dina utmaningar, identifierar dina styrkor och tar fram en handlingsplan som fungerar för dig.

Låt oss jobba tillsammans!


"Andning är den hemliga tråden som väver samman allt levande, och i varje andetag ryms en påminnelse om vår enighet med hela skapelsen".

 


© Copyright 2024 Andningspausen.se